Forum Regels

  1. Geen spam. Alle geautomatiseerde berichten, advertenties, en linken naar concurrent websites zullen direct verwijderd worden.
  2. Plaats je bericht in het relevante (sub)forum. Berichten die verkeerd zijn geplaatst zullen worden verplaatst naar het juist sub-forum door de moderator.
  3. Respecteer andere gebruikers. Niet schelden of beledigen van collega forum gebruikers. Gebruikers die doorgaan met schelden en of beledigen zullen verwijderd worden uit het forum.
  4. Bedreigen of intimideren van andere gebruikers wordt niet getolereerd. Dit is reden om gebruiker van het forum te verwijderen.
  5. Godslastering of pornografie is niet toegestaan. Berichten die deze inhoud bevatten zullen worden verwijderd.
  6. Niet legale inhoud: Linken of via copy-paste berichten plaatsen van materiaal waar copyright op zit of materiaal dat illegaal is, is niet toegestaan. Dit zal verwijderd worden.
  7. Wijnbouwforum.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren of te blokkeren.

1-09-2020